Lễ hội Điện Hòn Chén – lễ hội văn hóa dân gian độc đáo của người dân Huế

Ngoài những lễ hội xuất hành đầu năm diễn ra trong tháng Giêng, các lễ hội trong tháng 3 Âm lịch cũng được tổ chức với quy mô không kém phần long trọng. Một trong số đó là lễ hội Đền Hòn Chén nhằm suy tôn Thánh mẫu Thiên Y A Na Thánh Mẫu Thiên Y A Na nguyên là […]