Đến xem Lễ Hội đền Hùng – Phú Thọ

Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội lớn của nước ta, nó đã trở thành truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc ta. Đó là lễ hội toàn quốc và trong tiềm thức của người dân Việt Nam nó mang tính thiêng liêng cao cả nhất. Vì thế mà lễ hội được tổ chức long trọng hàng năm […]