Chênh vênh đỉnh Trường Sơn – Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một dải đất miền Trung nhiều nắng gió, cũng là nơi chịu nhiều thiên tai cũng như ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Thế như Hà Tĩnh lại là một vùng đất kiên cường, nơi có dãy Trường Sơn đã được ghi vào sử sách của dân tộc như một biểu tượng của chiến thắng thực […]