Nước mắm Cửa Lò – Thương hiệu Cửa Lò

Đã từng nghe Cửa Lò có một loại đặc sản nước mắm Cửa Lò rất ngon và đậm đà. Cũng đã ở du lịch Cửa Lò được 4 ngày nên tôi tranh thủ những ngày cuối cùng để đi tìm hương vị loại nước mắm Cửa Lò này. “Là người đam mê du lịch, với Tôi du lịch là cuộc […]