Về Cửa Lò nhậu no nê mực tươi

Ngày trước tôi có ông bạn thân là chủ tịch đầu tiên của Cửa Lò, cũng là bạn được mấy chục năm nay rồi, nên ngày đó không năm nào là tôi không quay lại Cửa Lò để thăm anh. Thường thì tôi hay về đúng mùa “mở biển” như anh hay trêu tôi, nhưng thật sự nó cũng đúng […]