Những món lươn đặc sản Cửa Lò

Lươn là một loại thủy sản có mặt hầu hết trên các cánh đồng của đất nước Việt Nam. Nhưng lươn dưới bàn tay khéo léo cùng với những nét ẩm thực đặc trưng của những người dân tài tình Cửa Lò thì các món lươn lại dần dần trở thành đặc sản, lại trở thành tinh hoa của vùng […]