Về Hội Lim – Bắc Ninh

 Hội Lim là là  hội của những làng xã cổ nằm quanh núi Lim và đôi bờ sông Tiêu Tương. Đây là lễ hội lớn của vùng, thể hiện một cách sâu sắc nhất văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh của người dân xứ Kinh Bắc. “Là người đam mê du lịch, với Tôi du lịch là […]