Tây Ban Nha – Lễ hội Semana Santa (lễ Phục sinh)

Lễ hội Phục Sinh là gì? Lễ hội Phục Sinh là một trong những lễ hội lớn nhất ở Bắc Mỹ,  ước tính có khoảng 200.000 người đổ xô đến thị trấn thuộc địa này mỗi năm để tham gia lễ hội đầy màu sắc Semana Santa hay lễ kỷ niệm Tuần Thánh (Holy Week), trước khi cùng hướng tới lễ Phục Sinh. […]