Giữ lại làng nghề dệt chiếu Vĩnh Thái Nha Trang

Làng dệt chiếu Thủy Tú, xã Vĩnh Thái (Nha Trang) với nghề dệt chiếu đã tồn tại trên 50 năm. Ngoài việc sản xuất chiếu, làng chiếu cói Thủy Tú còn là địa chỉ của các tour du lịch khi giới thiệu các làng nghề cho du khách tham quan cùng với làng bánh tráng Diên Thủy, gốm Lư Cấm… […]