Top 10 điểm đến đang nổi của Châu Á 2016 có Huế và Nha Trang

Vừa qua TripAdvisor tiến hành cuộc nghiên cứu, đánh giá, nhận xét và chọn lựa của lữ khách quốc tế Travellers đã cho thấy, ở châu Á đã có những điểm đến đang nổi lên trong danh sách 52 nơi ở trên thế giới mà du khách nên tìm đến du lịch vào năm 2016. Trong đó, du lịch Huế và du […]