Về Cửa Lò xem hội chợ thương mại du lịch 2014

Tối ngày 11/6/2014, tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, trung tâm xúc tiến thương mại Hà Nội cùng phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức chương trình mở đầu Hội chợ thương mại – Du lịch 2014 . VÌ SAO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN […]