Trải nghiệm một chuyến du lịch Hải Hòa.

_Anh ơi, Dậy đi ngắm bình minh với em nào! _um … (ngáp ngáp) .. cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà! Không! lát nữa thì mặt trời mọc mất rồi, anh dậy đi, hôm nay là buổi cuối rồi đấy, dậy đi ngắm biển với em, dậy mauuuuuuuuuuuu ….. !!!! Cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng trước […]