Những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Ai Cập

Ai Cập nằm ở Bắc Phi với sự kì bí khó tả từ xưa đến nay. Không có quốc gia nào có thể so sánh với Ai Cập về những kiến trúc nguy nga hay những công trình mang tính chất lịch sử. Những điểm du lịch 90% phụ thuộc vào con sông Nile. Rất nhiều địa điểm tham quan […]