Thắp hương khu di tích Nguyễn Du – Hà Tĩnh

Tiếp tục những chuyến rong ruổi khắp mảnh đất Hà Tĩnh, sau khi ăn ngủ nghỉ tại khu du lịch Thiên Cầm – Hà Tĩnh, chúng tôi bắt đầu lấy lại sức và đi tới những mảnh đất khác của Hà Tĩnh. Lần này chúng tôi đi tới khu tưởng niệm cụ Nguyễn Du thuộc làng Tiên Điền. Đây là […]