Vẻ đẹp cổ kính của “Kinh đô đá” Hoa Lư

Vào năm 968, sau dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh đã lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Tiên Hoàng đế, đặt tên nước ta là Đại Cồ Việt, chọn Hoa Lư làm kinh đô, đây là kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền. Đinh Tiên Hoàng sở dĩ chọn Hoa Lư để […]