Đền Cây Chay (Hà Tĩnh) – Ngôi đền thiêng dẫn lối người lang thang về nhà

N gôi đền Cây Chay ( Hà Tĩnh ) được người dân trong vùng cho là linh thiêng chưa từng có. Nếu ai làm những việc phạm đến ngôi đền thì các vị thần sẽ “linh ứng” rồi về báo oán, con trẻ bỏ nhà đi đến cầu là “thánh’’ sẽ ‘’dẫn đường’’ đưa về tận nhà. VÌ SAO KHÁCH […]