Du lịch Khát Vọng Việt nhận danh hiệu thương hiệu phát triển bền vững

Ngày 2/07/2014 Công ty du lịch Khát Vọng Việt được vinh dự trao tặng Thương hiệu phát triển bền vững khi công ty liên tục có những bước tiến vững chắc và những thành công trên lĩnh vực lữ hành du lịch tại Việt Nam. Với slogan: “Đến những chân trời mới” ngay từ khi thành lập chúng tôi đã […]