Chùa Thiên Lộc – Ngôi chùa do trời ban của tỉnh Khánh Hòa

Chùa Thiên Lộc thuộc thôn Phí Ân Nam-Diên An-Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa.Đây là một ngôi chùa cổ được liệt vào hàng danh thắng và hàng năm có chục ngàn du khách tìm tới. Trải qua bao thời gian, chùa đã được trùng tu nhiều lần.Mặc dù chưa ai xác định được tuổi của chùa nhưng những cổ vật có […]