Về Thiên Cầm nhớ mãi món cháo Cá Mú

Không biết duyên nghiệp gì với biển mà tôi hay được điều ra đây công tác. Mỗi chuyến như vậy, tôi thường ở lại từ một tuần đến nửa tháng. Có năm thì đi mùa biển lặng, có năm đi mùa biển động. Mùa nào cũng thú vị. “Là người đam mê du lịch, với Tôi du lịch là cuộc […]