Nhập thông tin

  • Form nhập thông tin khách hàng sau khi tiếp nhận
  • Chỉ nhập thông tin khách đoàn
  • Điền đầy đủ thông tin của khách để Lead-Sale kiểm tra
  • Công ty lưu trữ thông tin khách hàng sử dụng lâu dài

NHẬP THÔNG TIN KHÁCH ĐOÀN DU LỊCH

Form nhập thông tin khách đoàn sau khi bộ phận sale tiếp nhận thông tin

CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHÁT VỌNG VIỆT